Synolis V-A

PRVI INTRA-ARTIKULARNI VISCO-ANTALGIC

Synolis VA je prva visko-antalgic intra-artikularna injekcija koja kombinuje hijaluronsku kiselinu i sorbitol da efikasnije smanji bol većini pacijenata obolelih od osteoartritisa bez obzira na ozbiljnost bolesti.

Nastao je kao proizvod potpuno nove tehnologije i isključivo je prirodnog porekla

synolis gel

Bol se prikazuje kao najveći uzrok disfunkcije.

Postizanje adekvatne kontrole bola je jedan od najvećih izazova u kliničkoj praksi.

Kada su pitali pacijente obolele od osteoartritisa koje bi simptome najpre lečili... 88% njih se složilo da je terapija bola prioritetna.

Mada intra-artikularne hijaluronske injekcije poboljšavaju funkciju zglobova, njihov uticaj na bol je odložen i nepredvidiv:

- Odložen: Značajno smanjenje bola se pojavilo 18 nedelja posle injekcije hylan G-F 20 5

- Nepredvidiv: 6 meseci posle injekcije hylan-a G-F 20, jedva 64% pacijenata je prijavilo znacajno smanjenje bola

Efikasnije smanjuje bol kod većine pacijenata obolelih od osteoartritisa bez obzira na početnu jačinu (nivo) bolesti.
Proučavan kod preko 1147 slučajno odabranih pacijenata sa različitim nivoima bola.

synolis kriva bola

(od stanja bez bola do veoma ozbiljnog bola, mereno na Likertovoj skali od 5 poena)

Dizajn studije: neinterventna studija sa ciljem da utvrdi efikasnost i podnošljivost intra-artikularne injekcije SYNOLIS V-A. Od ukupnog broja uključenih pacijenata (1147) iz 398 centara, 55% je tretirano jednom injekcijom od 2ml, a 33% pacijenata sa tri injekcije. Osnovni parametar praćenja bio je intenzitet bola koji je procenjivan prema Likertovoj skali od 1 - 4.

Fleksibilna terapija osteoartritisa

SYNOLIS V-A nudi individualni raspored doziranja da bi sepostigla maksimalna dobrobit za svakog pacijenta

• Pacijenti mogu primiti 1-3 injekcije u zavisnosti od nivoa bola i stepena oštecenja koji se vidi na rendgenskom snimku
Nepovoljan efekat je redak
• Samo 1,92% pacijenata je osetilo nepovoljan efekat
• Najčešći nepovoljan efekat povezan sa je bol na mestu uboda injekcije (1,3%)

SYNOLIS V-A je veoma cenjen kod pacijenata

• 98% pacijenata osećaju da SYNOLIS V-A daje slične ili bolje rezultate nego prethodni visko-suplementi
• 65% SYNOLIS V-A pacijenata je objavilo poboljšanje funkcije u 6 meseci
• Preko 50% pacijenata oseća da im SYNOLIS V-A čini bolje nego prethodni visko-suplementi 98% pacijenata osećaju da SZNOLIS V-A daje slično ili bolje smanjenje bola
• Jedinstveno kombinovano dejstvo hijaluronske kiseline i sorbitola
• Intenzivno, brzo i produženo oslobađanje od bola
• Dokazana sigurnost
• Visoko zadovoljstvo pacijenata

Gde kupiti?

Proizvod je dostupan u apotekama:
-Bozur, Vojislava Ilica 1, Beograd
-Bokvica, Bulevar Milutina Milankovica 34, Novi Beograd
-Apoteke Ivančić i sin
ili nas pozovite na kontakt telefon.

synolis injekcija

Copyright © 2018 Technofarm