FaceTite i NeckTite

FaceTite i NeckTite

Kako FaceTite i NeckTite funkcionišu

FaceTite i NeckTite je minimalno invazivno rešenje za konturisanje lica i malih površina na telu. Lekari mogu postići rezultate slične fjesliftu ili brahioplastici bez hiruškog zahvata. Tretman je bezbedan, efektivan i uzbudljiv i nudi pacijentima značajne estetske promene. Aparat koristi RFAL (Radio frekvencijom asistirana lipoliza) i pruža superiornu internu i eksternu lipolizu, rezultirajući trodimenzionalnim preoblikovanjem fibrozne septe. Ugrađeni bezbednosni mehanizmi poput merača temperature kože, praćenja otpora, isključivanja napajanja i zvučnih povratnih signala pomažu u osiguravanju bezbednosti.

 

KORISTI

Uniformno toplotno polje omogućava ravnomerno raspoređivanje toplote.

Tehnologija dualne temperature omogućava veću bezbednost i kontrolu u poređenju sa ostalim tehnologijama.

Stopostotna koncentracija energije u zoni tretmana

Lekar podešava i kontroliše temperaturu. To omogućava optimalne rezultate tretmana.

TEHNOLOGIJA KOJA DAJE REZULTATE

FaceTite i NeckTite rezultati

FaceTite i NeckTite rezultati

FaceTite i NeckTite rezultati


 

SPECIFIKACIJA

Dužina kanule: 10 cm
Prečnik kanule: 1.3 mm
Dubina tretmana: Do 25 mm (2”)
Interna temperatura: Podesiva od 50°C do 70°C
Eksterna temperatura: Podesiva do 42°C
Izlazna temperature: 1 MHz

FaceTite i NeckTite aparat

Copyright © 2018 Technofarm